Ljubavna poezija

Beatriča

23/12/2013 prelepapoezija 0

U nekom pepeljastom sažganom kraju golom dok jednoga se dana prirodi jadah s bolom i dok sam lutajući bez cilja ikakvoga oštrio kamu misli tocilom srca svoga, videh u samo podne nekakav crn, natušten i […]

Ljubavna poezija

Jednoj prolaznici

23/12/2013 prelepapoezija 0

„Ulica je zaglušna vrištala oko mene. Duga, tanka, u crnini, veličanstvo bola. Prošla je neka žena, a ruka joj ohola pridizaše, njihaše skutove svoje. Hitra, otmena, s nogom kao u kakva kipa. A ja se […]

Ljubavna poezija

Želja za ništavilom

23/12/2013 prelepapoezija 0

Sumorniče, nekad bitkom zaneseni, ne bocka te stremen i više te Nada nece načinjati! Pa lezi od jada, stari konju, svakom granom prestrašeni. Odreci se srce, mirno okameni. Poražen, satrven! Onaj koji pada ne treba […]

Ljubavna poezija

Živa buktinja

23/12/2013 prelepapoezija 0

Stupaju preda mnom Oči pune bljeska, Ko Anđeo da ih magnetičnim stvori; To su moja braća, dva brata nebeska, Lijuć mi u oči oganj nesagoriv. Štite me od grijeha i nesreće druge, Korake mi vode […]

Ljubavna poezija

Alegorija

23/12/2013 prelepapoezija 0

Prelepa, golih ramena, pušta vlasi Do ruba čaše, da ih vino kvasi. Kandže ljubavi, otrov, spletke glupe Skliznu sa granitne joj kože, i otupe. Smeje se Smrti, Razvratu se ruga, Tim zlotvorima, čija ruka gruba […]

1 2