Epske narodne pesme

Početak bune protiv dahija

01/04/2014 prelepapoezija 0

Bože mili! Čuda velikoga! Kad se ćaše po zemlji Srbiji, Po Srbiji zemlji da prevrne I da druga postane sudija, Tu knezovi nisu radi kavzi,; Nit’ su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, […]

Epske narodne pesme

Mali Radojica

02/03/2014 prelepapoezija 0

Mili Bože, čuda golemoga, ja li grmi, ja l’ se zemlja trese, ja se bije more o mramorje, ja se biju na Popina vile? Niti grmi, nit se zemlja trese, ni se bije more o […]

Epske narodne pesme

Dioba Jakšića

01/03/2014 prelepapoezija 0

Mjesec kara zvijezdu danicu: „Đe si bila, zvijezdo danice? „Đe si bila, đe si dangubila? „Dangubila tri bijela dana?“ Danica se njemu odgovara: „Ja sam bila, ja sam dangubila „Više b’jela grada Bijograda, „Gledajući čuda […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i beg Kostadin

21/01/2014 prelepapoezija 0

Konje jašu do dva pobratima, Beg Kostadin i Kraljević Marko, Beg Kostadin besedio Marku, „Pobratime, Kraljeviću Marko, Da ti meni o jeseni dođeš, O jeseni, o Dmitrovu danku, A o mome krsnome imenu, Pa da […]

Epske narodne pesme

Kosovski boj

25/12/2013 prelepapoezija 1

Istom kneže naredio vojsku, Na Kosovo udariše Turci. Mače vojsku Bogdan Juže stari, S devet sina, devet Jugovića, Kako devet sivih sokolova; U svakog devet hiljad’ vojske, A u Juga dvanaest hiljada; Pa se biše […]