Ljubavna poezija

Iz kojeg dela neba

05/05/2014 prelepapoezija 0

Iz kojeg dela neba i iz koje zamisli Narav uzor je uzela za milo lice, u kojem je htela da tu pokaže rajske moći svoje? Takve zlatne kose zar postoje u šumskih vila i nimfa […]

Ljubavna poezija

Zašto ćutim

05/05/2014 prelepapoezija 0

Zašto ćutim, šta je, ako ljubav nije, Al ako je ljubav, Bože šta je ona? Ako je dobra, zašto je zlu sklona, Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Gorim li od sebe, čemu […]

Ljubavna poezija

Opojni greh

05/05/2014 prelepapoezija 0

Devojčica me grli i ljubi. Osećam kako joj se usne tope na mojim, i kako joj telo drhti od straha i čežnje. U tišini još nedovršene planinske kuće miriše rano proleće i njene male jabučaste […]

Ljubavna poezija

Ja nemam mira

05/05/2014 prelepapoezija 0

Ja nemam mira a u rat ne hrlim; Leden a gorim, plašim se i nadam; Po nebu letim, a na zemlju padam; Ne hvatam ništa, a svet čitav grlim. Amor me kazni da sred uža […]

1 2 3