Deskriptivna poezija

Odlazak

06/05/2014 prelepapoezija 0

U slutnji, u čežnji daljine, daljine; u srcu, u dahu planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača, Imotskoga. I blijesak slavna šestopera, i miris (miris) kalopera Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem; […]

Deskriptivna poezija

Pohvala

25/03/2014 prelepapoezija 1

Hvala suncu, zemlji, travi. Hvala vazduhu što je plav. I hvala Evo Što imam govor. I gledam kako mili mrav. Hvala srcu za bol, Slavlja, Što ga probudi i šum blag. Hvala svemu što ostavlja […]

Deskriptivna poezija

Veče

15/03/2014 prelepapoezija 0

Blago je veče, ko lice blago sedoga patrijara. Karlovac rumen; je l’ od radosti, il’ je to zraka srditog žara? sunce već seda; kroz oblak gusti prodiru svetli njegovi zraci, ko zračni, sjajni podupirači, što […]

Deskriptivna poezija

Prolećna pesma

06/03/2014 prelepapoezija 0

Osećam večeras,dok posmatram laste I pupoljke rane, Kako srce moje polagano raste, Ko vidik u lepe nasmejane dane; Kako s mladim biljem postaje sve veće I lako ko krilo, I kako mu celo jedno nebo […]

Deskriptivna poezija

Pokošena livada

06/03/2014 prelepapoezija 0

Livada kraj reke sanja. Zrikavci tužni zriču. Pomrlih trava duše još lebde vrh otkosa što se lagano suše. O, vi ne znate tužnu o smrti trava priču. Zrikavci tužno zriču. Jutros dođose neki divovi kao […]

Deskriptivna poezija

U poznu jesen

06/02/2014 prelepapoezija 0

Čuj, kako jauče vetar kroz puste poljane naše, I guste slojeve magle u vlažni valja do… Sa krikom uzleće gavran i kruži nad mojom glavom, Mutno je nebo svo. Frkće okiso konjic i žurno u […]

Deskriptivna poezija

Jesen

06/02/2014 prelepapoezija 0

Ko gorda carica i bajna, sa snopom zlatnoga klasja, Na polju jesen stoji. Sa njene dražesne glave Lisnatih vreža splet čarobno spušta se dole, Do same mirisne trave. Puhorom posut grozd u jednoj podigla ruci, […]

Deskriptivna poezija

Zimska idila

24/01/2014 prelepapoezija 3

Zima je pokrila snegom doline i polja ravna, I tavne, visoke gore. Vihori snežnoga praha Po pustom viju se polju, i cela priroda ćuti, I listak poslednji vene od zimskog studenog daha Veselo puckara plamen […]

Deskriptivna poezija

Zimsko jutro

24/01/2014 prelepapoezija 0

Jutro je. Oštar mraz spalio zeleno lisje, A tanak i beo sneg pokrio polja i ravni, I sniski, trščani krov. U daljini gube se breze I kruže vidokrug tavni. U selu vlada mir. Još niko […]

Deskriptivna poezija

Proljetna zora

24/12/2013 prelepapoezija 0

Tihi vjetrić grane kreće, Po livadi rosa pala, Sa istoka mila zora Zrakom nas je obasjala. Sva priroda pozdravlja je, Raduje se njenom baju, A hvalu joj male tice Sa umilnom pjesmom daju. Šarni leptir […]

1 3 4 5