Epske narodne pesme

Udaja sestre Dušanove

18/11/2013 prelepapoezija 0

Pije vino srpski car Stevane u Prizrenu, mjestu pitomome. Do njega su starci patrijari: četiri su stara patrijara, i do njih je do devet vladika, i dvanaest učtugli vezira, i po redu srpski gospodari. Vino […]

Epske narodne pesme

Tri dobra junaka

18/11/2013 prelepapoezija 0

(odlomak izgubljene pesme)“Koji ono dobar junak bješe, Što jedanput britkom sabljom mane, Britkom sabljom i desnicom rukom, Pak dvadeset otsiječe glava?” – “Ono jeste Banović Strahinja.” “Koji ono dobar junak bješe, Što dva i dva […]

Epske narodne pesme

Smrt cara Uroša

18/11/2013 prelepapoezija 1

Rani majka dijete Uroša. ranila ga i odranila ga, doranila do petnest godina, pa ga daje ujku Vukašinu, da ga uči hitar lov loviti, lov loviti po gori zelenoj, lov loviti po gori oditi. Ne […]

Epske narodne pesme

Smrt Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 0

(delovi pesme)Pobolje se srpski car Stjepane u Prizrenu, mjestu pitomome, pobolje se, umrijeti hoće. Kad to viđe carica Roksanda, perom piše, kako muška strana, ona piše tri-četiri knjige, pošilje ih na četiri strane po svoj […]

Epske narodne pesme

Sveti Savo

18/11/2013 prelepapoezija 0

Zbor zborila gospoda rišćanska Kod bijele crkve Gračanice: „Bože mili, čuda velikoga! Kud se đede car-Nemanje blago, Sedam kula groša i dukata?“ Tu se desi Nemanjiću Savo, Pa govori gospodi rišćanskoj: „Oj Boga vam, gospodo […]

Epske narodne pesme

Put kralja Vladimira

18/11/2013 prelepapoezija 0

Na put krenu Jovan Vladimire, Na put krenu na veru zadatu Od bugarskog kralja Vladislava. Ispraća ga kraljica Kosara, Pa kraljica gorko zaplakala.Kralj Vladimir blago je zapita: “Za što plačeš, gospođo Kosara? “Ko je tebi […]

Epske narodne pesme

Pesma o kralju Vladimiru

18/11/2013 prelepapoezija 0

Gorko cvili sužanj Vladimire U tamnici kralja Bugarskoga, Gorko cvili, danak proklinjaše, U koji se na svet porodio. Ceni jadan da ne čuje niko Al to čuje Kosara devojka Lepa šćerca kralja Bugarskoga koji beše […]

Epske narodne pesme

Nahod Momir

18/11/2013 prelepapoezija 0

Podiže se srpski car Stepane iz Prizrena, mesta ubavoga, podiže se itar lov loviti do Veleza i vode Vardara; s’ sobom vodi osam vezirova i Todora devetog vezira. Lov lovio za petnaest dana, tako mu […]

Epske narodne pesme

Miloš u Latinima

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Kada slavni Srpski knez Lazare Posla zeta Miloš-Obilića U Latine da kupi harače: Latini ga divno dočekaše, I gospodskom časti ugostiše, Pa ga vode pred bijelu crkvu, Pred bijelu crkvu Dimitriju, […]

Epske narodne pesme

Milan-beg i Dragutin-beg

18/11/2013 prelepapoezija 0

Dva se brata vrlo milovala: Beg Milane i beg Dragutine. Koliko se braća milovala, Pod njima se dobri konji ljube. Beg Milan-beg bratu govorio: “A moj brate, beže Dragutine! “Hodi, brate, da se iženimo.” Beg […]

Epske narodne pesme

Kralj Vladimir i Sveti Naum

18/11/2013 prelepapoezija 1

Na planini Kosogoru Bleda srpska vojska stoji, Bled pred vojskom kralj Vladimir Svoju vojsku tužno broji.Svakim danom vojska manja Svakim danom vojska bleđa – Spreda vojsci car Samuil A jezero iza leđa.Nije vojska od tog […]

Epske narodne pesme

Kako se krsno ime služi

18/11/2013 prelepapoezija 1

Sveca slavi Srpski car Stepane, Sveca slavi, svetog Aranđela, Svu gospodu na sveca sazvao, Sazvao je trista sveštenika I dvanaest veliki vladika, I četiri stara proigumna. Lepo i je care posadio: Sve koleno jedan do […]

Epske narodne pesme

Zidanje Skadra

18/11/2013 prelepapoezija 2

Grad gradila tri brata rođena, Do tri brata, tri Mrnjavčevića: Jedno bješe Vukašine kralje, Drugo bješe Uglješa vojvoda, Treće bješe Mrnjavčević Gojko; Grad gradili Skadar na Bojani, Grad gradili tri godine dana, Tri godine sa […]

Epske narodne pesme

Zidanje Ravanice

18/11/2013 prelepapoezija 0

Službu služi slavni knez Lazare U Kruševcu šancu šarenome, Službu služi svetog Amosija; Svu gospodu zove na svetoga Sa knjigama i sa zdravicama. Skupi mu se sva srpska gospoda, Pa je redom u sovri posadi […]

1 4 5 6 7 8