Epske narodne pesme

Ženidba kralja Vukašina

18/11/2013 prelepapoezija 9

Knjigu piše žura Vukašine u bijelu Skadru na Bojani, te je šalje na Hercegovinu bijelome gradu Pirlitoru, Pirlitoru prema Durmitoru, Vidosavi, ljubi Momčilovoj; tajno piše, a tajno joj šalje, u knjizi joj ovako besjedi: „Vidosava, […]

Epske narodne pesme

Ženidba kneza Lazara

18/11/2013 prelepapoezija 0

Vino pije silan car Stjepane u Prizrenu, gradu bijelome. Vino služi vjeran sluga Lazar, pa sve caru čašu preslužuje, a na cara krvno pogleduje. Care pita vjerna sluga Laza: „Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo, […]

Epske narodne pesme

Ženidba Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 4

Kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zaprosi đevojku, u Leđanu, gradu latinskome, u latinskog kralja Mijaila, po imenu Roksandu đevojku; car je prosi, i kralj mu je daje. Car isprosi po knjigam’ đevojku, pak […]

Epske narodne pesme

Dušan hoće sestru da uzme

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Ev’ ostade dvoje siročadi: Jedno jeste Srpski car Stefane, A druga je sirota Roksandra, Pa besjedi Srpski car Stefane: “Moja sestro, sirota Roksandro! “Hodi mene uzmi gospodara, “Da mi naše ne […]

Epske narodne pesme

Dijete Jovan i ćerka cara Stefana

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Od kako je svijet postanuo, nije ljepši cvijet procvatio, kako što je u Prizrenu gradu mila ćerca srpskog car-Stefana, a Milica lijepa đevojka. Milica je u kavezu rasla bez promjene petnaest […]

Epske narodne pesme

Darovi svetog Jovana Vladimira

18/11/2013 prelepapoezija 1

Ot kad’ odiš, mlad delijo? Vesel odiš, vesel peješ! Koj ti dade to veselie? “Dade mi go sveti Jovan “Sveti Jovan ot Elbasan – “I ti da si živ i vesel!”Ot kad’ odiš, bogataše? Vesel […]

Epske narodne pesme

Banović Strahinja

18/11/2013 prelepapoezija 1

Netko bješe Strahiniću bane, Bješe bane u malenoj Banjskoj, U malenoj Banjskoj kraj Kosova, Da takoga ne ima sokola. Jedno jutro bane podranio, Zove sluge i k sebe prizivlje: “Sluge moje! hitro pohitajte, “Sedlajte mi […]

Epske narodne pesme

Ban Milutin i Duka Hercegovac

18/11/2013 prelepapoezija 0

Često knjige zemlju prehođahu, ni ko znade kuda, ni otkud su. Knjige idu od Prizrena grada, od srpskoga silna car-Stevana, na Požegu banu Milutinu; ‘vako care banu govoraše: „Slugo moja, bane Milutine, opremi se u […]

Epske narodne pesme

Nahod Simeun

18/11/2013 prelepapoezija 0

1. Uranio starac kaluđere 2. Na Dunavo na vodu studenu, 3. Da zavati vode na Dunavu, 4. Da s’ umije i Bogu se moli; 5. Namjera je starca nanijela, 6. Nađe starac sanduk od olova, […]

Epske narodne pesme

Zmija mladoženja

18/11/2013 prelepapoezija 1

Stan’te, braćo, da vi čudo kažem:Oženi se kralje od BudimaEto danas devet godin’ dana,Ništa kralje od poroda nema.Podiže se kralje Milutine,Prav’ otide u lov u planinu,Da on lovi lova po planini.Tako njemu Bog i sreća […]

Epske narodne pesme

Jetrvice adamsko koleno

18/11/2013 prelepapoezija 4

Ona znade šta je sirotinjstvo (Od maloće sirotica bila): Prije Mirku bela hleba daje, Prije Mirku nego svom Marinku; Kad ‘no sveta nedeljica dođe, Kad iziđe na sokak međ’ druge, Njena Mirka na krilo posadi, […]

Epske narodne pesme

Sveci blago dijele

18/11/2013 prelepapoezija 0

Mili Bože! čuda velikoga!Ili grmi, il’ se zemlja trese!Il’ udara more u bregove?Niti grmi, nit’ se zemlja trese,Nit’ udara more u bregove,Već dijele blago svetitelji:Sveti Petar i sveti Nikola,Sveti Jovan i sveti Ilija,I sa njima […]

Epske narodne pesme

Ognjena Marija u paklu – druga verzija

18/11/2013 prelepapoezija 0

Zbor zboriše Boži apostoli Boga moli Ognjana Marija: Zbor zboriše na nebeska vrata, Otud dođe Gromovnik Ilija, A pita ga Ognjana Marija: “Đe si bio, moj brate Ilija?” – “Kazaću ti, Ognjana Marija: “Ja sam […]

Epske narodne pesme

Ko krsno ime slavi, onom i pomaže

18/11/2013 prelepapoezija 1

Što protuži rano u nedelju, U nedelju prije jarkog sunca, U sokolu gradu bijelome U tamnici Petra Mrkonjića? Oglasuje, da je soko sivi, Po istini vojvoda Todore. Ako tuži, za nevolju mu je: Sutra mu […]

Epske narodne pesme

Braća i sestra

18/11/2013 prelepapoezija 0

Rani majka devet mili sina I desetu šćercu mljezinicu; Ranila ih dok ih odranila, Dokle bili sini na ženidbu, A đevojka bila na udaju, Nju mi prose mlogi prosioci Jedno bane, drugo dženerale, Treće prosi […]

1 5 6 7 8