Lirske pesme

Čubra Maro, jesi l’ čula, Maro

21/11/2013 prelepapoezija 0

Čubra Maro, jesi l’ čula, Maro, Čubra Maro, gde ti svekar poš’o, Čubra Maro, i kolač ti pon’o, Čubra Maro, na kolaču kita, Čubra Maro, Turci ga skočili, Čubra Maro, pa ga pogubili, Čubra Maro, […]

Lirske pesme

Čije je ono devojče

21/11/2013 prelepapoezija 0

(pesma iz istočne Srbije) Čije je ono devojče; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! Hej, vodo, vojvodo ! Što nosi pero na’ero; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! Hej, vodo, vojvodo ! Što nosi dukat na čelo; Đurđele, đurđel momo, Đurđe ! […]

Lirske pesme

Cijena brata i dragoga

21/11/2013 prelepapoezija 0

Oj đevojko, imaš li dragoga? — Imala sam brata i dragoga, Pak sam oba na vojsku spremila. — Jesi l’ rada, da ti koji dođe? — Ja sam rada, da mi oba dođu. — Šta […]

Lirske pesme

Sestra otrovnica

21/11/2013 prelepapoezija 0

Sunce zađe među dve planine, Momak leže među dve devojke; Jednu ljubi, a drugu ne ljubi. Al govori lepota devojka: „Ljub’ i mene, momče neženjeno!“ Njoj govori momče neženjeno: „Ljubio b’ te, lepoto devojko! Ali […]

Lirske pesme

S dragim su najkraće noći

21/11/2013 prelepapoezija 1

Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom podvikuje: „A vaj! duge noći! S babom spavajući Na devet dušeka, Na devet jastuka, Pod devet jorgana.“ Vijor dolom duje, Gradom poljuljuje, Na gradu devojka Vikom […]

Lirske pesme

Rod je ženin miliji, nego sestra

21/11/2013 prelepapoezija 1

Sadila Mara vinograd I b’jelu lozu vinovu; Navadi joj se vran gavran, Ozoba Mari vinograd. Marija bratu poruči: „Jovane, brate rođeni! Pošlji mi sivog sokola, Da ćeram vrana gavrana.“ – „Marija, sestro rođena! skoro je […]

Lirske pesme

Riba i devojka

21/11/2013 prelepapoezija 0

Djevojka sjedi kraj mora, Pak sama sebi govori: „Ah mili Bože i dragi! Ima l` šta šire od mora? Ima l` što duže od polja? Ima l` što brže od konja? Ima l` što slađe […]

Lirske pesme

Lirska poezija (lirika)

21/11/2013 prelepapoezija 0

Lirika ili lirska poezija je zajednički naziv za pesnička dela u kojima se na emotivno topao i saosećajan način neposredno izražava čovekov doživljaj života i sveta, ali i samoga sebe u svetu. Lirska poezija je […]

Lirske pesme

Omile mi, jagodo

19/11/2013 prelepapoezija 0

Omile mi, jagodo, Omile mi, jagodica, Omile mi Komšijsko devojče. Ama mi ju , jagodo Ama mi ju, jagodica, Ama mi ju Drugi preoteše. Ne me žao, jagodo, Ne me žao, jagodica, Ne me žao […]

Lirske pesme

Muž pa muž

19/11/2013 prelepapoezija 0

Oj sinoć se Duka Leka oženi, A jutros mu sitna knjiga sustiže: „Ajde Duka, ajde Leka, na vojsku.“ Duka Leka sprema konja, da ide, Verna ljuba drži konja i plače: „Jao Duka, jao Leka vojvoda! […]

Lirske pesme

Ko najpravije dijeli

19/11/2013 prelepapoezija 0

Porani rano na vodu, Od zlata nađo jabuku, Dado je ocu da deli, Otac je krivo podeli: Seb’ uze više, neg’ meni. Porani rano na vodu, Od zlata nađo jabuku, Dado je majci da deli, […]

Lirske pesme

Karanfil se na put sprema

19/11/2013 prelepapoezija 0

Karanfil se na put sprema i peva, Aman, aman, na put sprema i peva, A draga mu konja sedla i plače. Ti odlaziš; mene mladu ostavljaš, Aman, aman, mene mladu ostavljaš. Ostavljam te svojoj majci […]

Lirske pesme

Za dragog

19/11/2013 prelepapoezija 1

Nekom leto, a meni je zima; nije meni to od zime zima, već što mi je zulum od vezira: moje drago u progonstvo sprema. Ja sam bosa iz Čajniča došla; mogu bosa i u Stambol […]

Lirske pesme

Dragi pa dragi

19/11/2013 prelepapoezija 0

Biser Mara po jezeru brala, Prema sebe svoga babu zvala: „Dođi, babo, i dovezi lađu, Da vozimo biser iz jezera.“ Nema babe, ni doveze lađe. Biser Mara po jezeru brala, Prema sebe svoju majku zvala: […]

Lirske pesme

Ljuba je preča nego sestra i snaa

19/11/2013 prelepapoezija 0

Oj za gorom za zelenom Nešto jasno podvriskuje, Baš k’o grlo đevojačko. Ode momče da obiđe, Al đevojče savezano Tankom žicom ibrišima, Pak se moli mladu momku: „Odr’ješi me, mlad junače, Ja ću tebe seja […]

1 2 3 4