Poezija današnjih pesnika

Matejča

03/02/2021 prelepapoezija 0

Davno je ta carica s divljih gora pala, u tuđini joj usud podiže taj grob; na pola puta duša joj je stala, sustiže je nejaku davna njena kob. Iz dubokih šuma odjekuju glasi, eho duša […]