Epske narodne pesme

Smrt vojvode Kajice

01/03/2014 prelepapoezija 0

Podiže se gospodine kralju Od prekrasne od Maćedonije Iz pitoma mesta Smedereva Od svojega dvora čestitoga, S’ sobom vodi dvanaest vojvoda; Podiže se itar lov loviti. Na Kovinu Dunav prebrodio, Pa se maši Vlaške zemlje […]

Epske narodne pesme

Ženidba Đurđa Smederevca

01/03/2014 prelepapoezija 0

Kad se ženi Smederevac Đuro, Na daleko zaprosi đevojku, U lijepu gradu Dubrovniku, U onoga kralja Mijaila, Po imenu Jerinu đevojku. Đuro prosi, kralje mu je daje. Dok isprosi lnjepu đevojku, Stroši Đuro tri tovara […]

Epske narodne pesme

Bolani Dojčin

01/03/2014 prelepapoezija 3

Razbolje se vojvoda Dojčine U Solunu gradu bijelome, Bolovao za devet godina; Pa Soluna ne zna za Dojčina, Oni misle, da je preminuo. To se čudo na daleko čulo, Čak daleko u zemlju Arapsku, Začuo […]

Epske narodne pesme

Orao se vijaše nad gradom Smederevom

01/03/2014 prelepapoezija 0

Orao se vijaše nad gradom Smederevom. Nitkore ne ćaše s njime govoriti, Nego Janko vojvoda govoraše iz tamnice: „Molim ti se, orle, sidi malo niže (Sidi malo niže) da s tobome progovoru. Bogom te brata […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Arapin

21/01/2014 prelepapoezija 0

Kulu gradi crni Arapine, Kulu gradi od dvadest tavana, Ukraj sinjeg mora debeloga; Kad je Arap kulu načinio, Udario stakla u pendžere, Prestrьo je svilom i kadifom, Pa je onda kuli govorio: “Što ćeš pusta […]

Epske narodne pesme

Sestra Leke kapetana

21/01/2014 prelepapoezija 1

Od kako je svijet postanuo, Nije veće čudo nastanulo, Ni nastalo, ni se đegođ čulo, Što kazuje čudo u Prizrenu, U nekakva Leke kapetana: Kažu čudo Rosandu đevojku. Ja kakva je, jada ne dopala! Što […]

Epske narodne pesme

Car Lazar i carica Milica

25/12/2013 prelepapoezija 1

Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Veli njemu carica Milica: “Car-Lazare, srpska kruno zlatna, Ti polaziš sjutra u Kosovo, S sobom vodiš sluge i vojvode, A kod dvora nikog ne ostavljaš, Care […]

Epske narodne pesme

Carica Milica i zmaj od Jastrepca

18/11/2013 prelepapoezija 1

Vala Bogu, vala jedinome! Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Milica je sjeta nevesela, U obrazu bl’jeda i potmula; A pita je slavan car Lazare. “O Milice, o moja carice! “Što te […]

Epske narodne pesme

Car Kostantin i đače samouče

18/11/2013 prelepapoezija 0

Slavu slavi care Kostantine U proljeće čestit danak Đurđev, Tri je care sovre postavio: Jedna sovra od suvoga zlata, Druga sovra od srebra čistoga, Treća sovra drva šimširova. Koja sovra od suvoga zlata, Za njom […]

Epske narodne pesme

Car Duklijan i Krstitelj Jovan

18/11/2013 prelepapoezija 0

Vino piju do dva pobratima Na pržinu nakraj mora slana, Jedno jeste care Duklijane, A drugo je Krstitelj Jovane. Pošto su se napojili vina, No da reče Krstitelj Jovane: “Hodi, pobro, da se posigramo, “Ti […]

Epske narodne pesme

Uroš i Mrnjavčevići

18/11/2013 prelepapoezija 0

Sastala se četiri tabora Na ubavu na polju Kosovu Kod bijele Samodreže[1] crkve: Jedno tabor Vukašina kralja, Drugo tabor despota Uglješe, Treće tabor vojevode Gojka, A četvrto carević:Uroša; Carevi se otimlju o carstvo, Među se […]

Epske narodne pesme

Udaja sestre Dušanove

18/11/2013 prelepapoezija 0

Pije vino srpski car Stevane u Prizrenu, mjestu pitomome. Do njega su starci patrijari: četiri su stara patrijara, i do njih je do devet vladika, i dvanaest učtugli vezira, i po redu srpski gospodari. Vino […]

Epske narodne pesme

Tri dobra junaka

18/11/2013 prelepapoezija 0

(odlomak izgubljene pesme)“Koji ono dobar junak bješe, Što jedanput britkom sabljom mane, Britkom sabljom i desnicom rukom, Pak dvadeset otsiječe glava?” – “Ono jeste Banović Strahinja.” “Koji ono dobar junak bješe, Što dva i dva […]

Epske narodne pesme

Smrt cara Uroša

18/11/2013 prelepapoezija 1

Rani majka dijete Uroša. ranila ga i odranila ga, doranila do petnest godina, pa ga daje ujku Vukašinu, da ga uči hitar lov loviti, lov loviti po gori zelenoj, lov loviti po gori oditi. Ne […]

Epske narodne pesme

Smrt Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 0

(delovi pesme)Pobolje se srpski car Stjepane u Prizrenu, mjestu pitomome, pobolje se, umrijeti hoće. Kad to viđe carica Roksanda, perom piše, kako muška strana, ona piše tri-četiri knjige, pošilje ih na četiri strane po svoj […]

1 2 3 4