Epske narodne pesme

Put kralja Vladimira

18/11/2013 prelepapoezija 0

Na put krenu Jovan Vladimire, Na put krenu na veru zadatu Od bugarskog kralja Vladislava. Ispraća ga kraljica Kosara, Pa kraljica gorko zaplakala. Kralj Vladimir blago je zapita: „Za što plačeš, gospođo Kosara? „Ko je […]

Epske narodne pesme

Pesma o kralju Vladimiru

18/11/2013 prelepapoezija 0

Gorko cvili sužanj Vladimire U tamnici kralja Bugarskoga, Gorko cvili, danak proklinjaše, U koji se na svet porodio. Ceni jadan da ne čuje niko Al to čuje Kosara devojka Lepa šćerca kralja Bugarskoga koji beše […]

Epske narodne pesme

Nahod Momir

18/11/2013 prelepapoezija 0

Podiže se srpski car Stepane iz Prizrena, mesta ubavoga, podiže se itar lov loviti do Veleza i vode Vardara; s’ sobom vodi osam vezirova i Todora devetog vezira. Lov lovio za petnaest dana, tako mu […]

Epske narodne pesme

Miloš u Latinima

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Kada slavni Srpski knez Lazare Posla zeta Miloš-Obilića U Latine da kupi harače: Latini ga divno dočekaše, I gospodskom časti ugostiše, Pa ga vode pred bijelu crkvu, Pred bijelu crkvu Dimitriju, […]

Epske narodne pesme

Milan-beg i Dragutin-beg

18/11/2013 prelepapoezija 0

Dva se brata vrlo milovala: Beg Milane i beg Dragutine. Koliko se braća milovala, Pod njima se dobri konji ljube. Beg Milan-beg bratu govorio: „A moj brate, beže Dragutine! „Hodi, brate, da se iženimo.“ Beg […]

Epske narodne pesme

Kralj Vladimir i Sveti Naum

18/11/2013 prelepapoezija 1

Na planini Kosogoru Bleda srpska vojska stoji, Bled pred vojskom kralj Vladimir Svoju vojsku tužno broji. Svakim danom vojska manja Svakim danom vojska bleđa – Spreda vojsci car Samuil A jezero iza leđa. Nije vojska […]

Epske narodne pesme

Kako se krsno ime služi

18/11/2013 prelepapoezija 1

Sveca slavi Srpski car Stepane, Sveca slavi, svetog Aranđela, Svu gospodu na sveca sazvao, Sazvao je trista sveštenika I dvanaest veliki vladika, I četiri stara proigumna. Lepo i je care posadio: Sve koleno jedan do […]

Epske narodne pesme

Zidanje Skadra

18/11/2013 prelepapoezija 7

Grad gradila tri brata rođena, Do tri brata, tri Mrnjavčevića: Jedno bješe Vukašine kralje, Drugo bješe Uglješa vojvoda, Treće bješe Mrnjavčević Gojko; Grad gradili Skadar na Bojani, Grad gradili tri godine dana, Tri godine sa […]

Epske narodne pesme

Zidanje Ravanice

18/11/2013 prelepapoezija 0

Službu služi slavni knez Lazare U Kruševcu šancu šarenome, Službu služi svetog Amosija; Svu gospodu zove na svetoga Sa knjigama i sa zdravicama. Skupi mu se sva srpska gospoda, Pa je redom u sovri posadi […]

Epske narodne pesme

Ženidba kralja Vukašina

18/11/2013 prelepapoezija 9

Knjigu piše žura Vukašine u bijelu Skadru na Bojani, te je šalje na Hercegovinu bijelome gradu Pirlitoru, Pirlitoru prema Durmitoru, Vidosavi, ljubi Momčilovoj; tajno piše, a tajno joj šalje, u knjizi joj ovako besjedi: „Vidosava, […]

Epske narodne pesme

Ženidba kneza Lazara

18/11/2013 prelepapoezija 0

Vino pije silan car Stjepane u Prizrenu, gradu bijelome. Vino služi vjeran sluga Lazar, pa sve caru čašu preslužuje, a na cara krvno pogleduje. Care pita vjerna sluga Laza: „Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo, […]

Epske narodne pesme

Ženidba Dušanova

18/11/2013 prelepapoezija 8

Kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zaprosi đevojku, u Leđanu, gradu latinskome, u latinskog kralja Mijaila, po imenu Roksandu đevojku; car je prosi, i kralj mu je daje. Car isprosi po knjigam’ đevojku, pak […]

Epske narodne pesme

Dušan hoće sestru da uzme

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Ev’ ostade dvoje siročadi: Jedno jeste Srpski car Stefane, A druga je sirota Roksandra, Pa besjedi Srpski car Stefane: „Moja sestro, sirota Roksandro! „Hodi mene uzmi gospodara, „Da mi naše ne […]

Epske narodne pesme

Dijete Jovan i ćerka cara Stefana

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Od kako je svijet postanuo, nije ljepši cvijet procvatio, kako što je u Prizrenu gradu mila ćerca srpskog car-Stefana, a Milica lijepa đevojka. Milica je u kavezu rasla bez promjene petnaest […]

Epske narodne pesme

Darovi svetog Jovana Vladimira

18/11/2013 prelepapoezija 2

Ot kad’ odiš, mlad delijo? Vesel odiš, vesel peješ! Koj ti dade to veselie? „Dade mi go sveti Jovan „Sveti Jovan ot Elbasan – „I ti da si živ i vesel!“ Ot kad’ odiš, bogataše? […]

Epske narodne pesme

Banović Strahinja

18/11/2013 prelepapoezija 1

Netko bješe Strahiniću bane, Bješe bane u malenoj Banjskoj, U malenoj Banjskoj kraj Kosova, Da takoga ne ima sokola. Jedno jutro bane podranio, Zove sluge i k sebe prizivlje: „Sluge moje! hitro pohitajte, „Sedlajte mi […]

Epske narodne pesme

Ban Milutin i Duka Hercegovac

18/11/2013 prelepapoezija 0

Često knjige zemlju prehođahu, ni ko znade kuda, ni otkud su. Knjige idu od Prizrena grada, od srpskoga silna car-Stevana, na Požegu banu Milutinu; ‘vako care banu govoraše: „Slugo moja, bane Milutine, opremi se u […]

Epske narodne pesme

Nahod Simeun

18/11/2013 prelepapoezija 0

1. Uranio starac kaluđere 2. Na Dunavo na vodu studenu, 3. Da zavati vode na Dunavu, 4. Da s’ umije i Bogu se moli; 5. Namjera je starca nanijela, 6. Nađe starac sanduk od olova, […]

Epske narodne pesme

Zmija mladoženja

18/11/2013 prelepapoezija 2

Stan’te, braćo, da vi čudo kažem: Oženi se kralje od Budima Eto danas devet godin’ dana, Ništa kralje od poroda nema. Podiže se kralje Milutine, Prav’ otide u lov u planinu, Da on lovi lova […]

Epske narodne pesme

Jetrvice adamsko koleno

18/11/2013 prelepapoezija 5

Ona znade šta je sirotinjstvo (Od maloće sirotica bila): Prije Mirku bela hleba daje, Prije Mirku nego svom Marinku; Kad ‘no sveta nedeljica dođe, Kad iziđe na sokak međ’ druge, Njena Mirka na krilo posadi, […]

Epske narodne pesme

Sveci blago dijele

18/11/2013 prelepapoezija 0

Mili Bože! čuda velikoga!Ili grmi, il’ se zemlja trese!Il’ udara more u bregove?Niti grmi, nit’ se zemlja trese,Nit’ udara more u bregove,Već dijele blago svetitelji:Sveti Petar i sveti Nikola,Sveti Jovan i sveti Ilija,I sa njima […]

Ljubavna poezija

Sveti Nikola

18/11/2013 prelepapoezija 0

Bože mili, čuda velikoga! Gledah čuda prije neviđena. U Pavlovu svetom manastiru Postavljeni od zlata stolovi, Svi se sveci redom posadili; Navrh sofre Gromovnik Ilija, Nasred sofre Sava i Marija, Po dnu sofre Petka i […]

Epske narodne pesme

Ognjena Marija u paklu – druga verzija

18/11/2013 prelepapoezija 0

Zbor zboriše Boži apostoli Boga moli Ognjana Marija: Zbor zboriše na nebeska vrata, Otud dođe Gromovnik Ilija, A pita ga Ognjana Marija: „Đe si bio, moj brate Ilija?“ – „Kazaću ti, Ognjana Marija: „Ja sam […]

Ljubavna poezija

Ognjena Marija u paklu

18/11/2013 prelepapoezija 0

„Daj mi, Bože, od rajevah ključe, „Da od raja otvorimo vrata, „Da ja dođem proz raj u pakao, „Da ja viđu ostaralu majku, „Ne bih li joj dušu izbavila!“ Boga moli, i umolila ga, Od […]

1 2 3 4