Dečija poezija

Kad bih znao

09/12/2013 prelepapoezija 0

Kad bih znao jezik lavlji ili kravlji ili mravlji kad bih znao jezik mačji ili račji ili svračji kad bih znao jezik ćukova ili vukova ili smukova ala bih rikao cikao pućpurikao kukurikao njištao vrištao […]