Epske narodne pesme

Kosovski boj

25/12/2013 prelepapoezija 2

Istom kneže naredio vojsku, Na Kosovo udariše Turci. Mače vojsku Bogdan Juže stari, S devet sina, devet Jugovića, Kako devet sivih sokolova; U svakog devet hiljad’ vojske, A u Juga dvanaest hiljada; Pa se biše […]