Ljubavna poezija

Očinstvo

03/12/2013 prelepapoezija 1

Mogao bih biti otac svome ocu a, evo, još sam dete i siroče, mlađi si bio od mene, moj oče, kad me ostavi tvome ubiocu. I sad mi oca on ne da za oca i […]