Lirske pesme

Lirska poezija (lirika)

21/11/2013 prelepapoezija 0

Lirika ili lirska poezija je zajednički naziv za pesnička dela u kojima se na emotivno topao i saosećajan način neposredno izražava čovekov doživljaj života i sveta, ali i samoga sebe u svetu. Lirska poezija je […]