Epske narodne pesme

Oranje Marka Kraljevića

21/01/2014 prelepapoezija 0

Vino pije Kraljeviću Marko sa staricom Jevrosimom majkom, a kad su se napojili vina, majka Marku stade besjediti: ,,O moj sinko, Kraljeviću Marko, ostavi se, sinko, četovanja, jer zlo dobra donijeti neće, a staroj se […]