Poezija današnjih pesnika

Srce u kaputu

17/06/2023 prelepapoezija 0

Ja se zagledah u njene oči, da vidim luči kako se pale. A ona suzicom obraze skvasi, u njedra da skrije zvjezdice male. Ja je na grudi privukoh bliže, da joj opčinim biće u noći. […]