Ljubavna poezija

Dok sam te imao

17/11/2014 prelepapoezija 0

Jezik sam ptica razaznavao i tajne ptičije odgonetao biljke sam razumeo, i u noćima prepisivao razgovor trava tolike sam pesme ispisao prepisujući rukopis vetra uz more, u noći, u planini tolike nevoljnike saslušati umeo i […]