Ljubavna poezija

Jedino će ostati

17/08/2014 prelepapoezija 0

Tvoje će oko zaboraviti moj neodlučan korak i uho će zaboraviti moj neobuzdani smeh i usna će ti zaboraviti moj gorak usnotok reči i rame će ti zaboraviti moj nesiguran dlan samo će tvoja kosa […]