Misaono - refleksivna poezija

Pesma Desanki

19/03/2018 prelepapoezija 0

U Desankinoj sobiTi kažeš: Posle čovek bude tanane svetlosti snop ili neka maglina. Ja kažem: A možda bude ptica ili cvet Ili mlada žena. Možda ga ipak ima. Ti reče: Ali ja neću biti ona […]