Epske narodne pesme

Pesma o kralju Vladimiru

18/11/2013 prelepapoezija 0

Gorko cvili sužanj Vladimire U tamnici kralja Bugarskoga, Gorko cvili, danak proklinjaše, U koji se na svet porodio. Ceni jadan da ne čuje niko Al to čuje Kosara devojka Lepa šćerca kralja Bugarskoga koji beše […]