Ljubavna poezija

Poslednja pesma

02/12/2013 prelepapoezija 0

Bol je dao ovoj ljubavi gorčinu, Lepotu i tajnu; mračna sumnja moja: Sav prostor i užas; kob i očaj; njinu Svemoć; zadnja suza: neba sedam boja. Nit znäde za vino u kupi od zlata, Niti […]