Ljubavna poezija

Ditiramb

18/12/2013 prelepapoezija 0

Stoleća te digla razapetog. O rode blagosloven bol. Slavu sam pevo mira svetog, koje toči ubica ohol. Tebe o rode jer veseo mreš, a smrt je samo čast, gusle ne daju da za život zreš, […]

Misaono - refleksivna poezija

Bez sagovornika

02/12/2012 prelepapoezija 0

Razgovaram bez sagovornika kao da razgovaram s duhom, ne vidim mu razgovetno lika, čujem ga više srcem nego sluhom.Nema čudjenja, nema nesporazuma, razgovaramo kao vekovni znanci, otvaram širom vrata uma, reči iz podsvesti idu pravce.Govori […]