Misaono - refleksivna poezija

Siroče

07/04/2014 prelepapoezija 0

Zelen-lisje goru kiti, Miris-cveće polje šara, A u lugu sirotašce Tihu goru razgovara: „I ti imaš majke svoje, Goro čarna, goro mila! Pa te tvoja dobra majka Danas lepo opremila. Kadiveni dolamicu Obukla ti od […]