Epske narodne pesme

Smrt vojvode Prijezde

01/03/2014 prelepapoezija 0

Od koga li, kome li dolaze? – Od Memeda, od cara Turskoga, A dolaze do Stalaća grada, Do Prijezde, vojvode stalaćka: “O Prijezda, vojvodo stalaćka! Pošlji meni do tri dobra tvoja: Prvo dobro, sablju navajliju, […]