Ljubavna poezija

Srpsko momče

22/12/2013 prelepapoezija 0

Ti svilenoruno idi stado, Kao pre te nemam više rado, Nemam glase tanke vrule jasne, Klepetuše nemam rado glasne, Niti vrela lako žuborenje, Ni cvetića miljano cvatenje, Niti oću s vukom biti boje — Ovo, […]