Misaono - refleksivna poezija

Svetli grobovi

17/10/2020 prelepapoezija 0

Bejaste li, braćo moja mlada, Da l’ bejaste vi na groblju kada, Aj’ na groblju, na golemu? — Ta uvek smo mi na njemu. Groblje j’ zemlja kom se hodi; Groblje j’ voda kom se […]