Deskriptivna poezija

Kolajna

06/05/2014 prelepapoezija 0

IStupaj sa svojim mrakom kroz propast horizonta; sa tajnom i oblakom od fronta, pa do fronta.Stupaj sa svojom tmušom kroz ponoć cijele zemlje; pjevaj sa svojom dušom gdje god se spava i drijemlje*Dosta je laži! […]