Ljubavna poezija

Vi koji zvukom razasutih rima

15/11/2013 prelepapoezija 0

Vi koji zvukom razasutih rima slušate uzdah što beše srcu hrana u prvoj tlapnji mladenačkih dana, kad delom drugi čovek bejah svima, različit stil što plače i misao ima zbog pustih nada i zbog pustih […]