Ljubavna poezija

Na Vardaru

06/02/2014 prelepapoezija 0

Suro, večito stenje gordo se u nebo diže, Nad urvinama tamnim orli se s oblakom bore; A dole sa strašnim šumom, Vardar se peni i stiže, I pada kroz uske klance, u sinje Jegejsko more. […]

Ljubavna poezija

Bosanski begunci

06/02/2014 prelepapoezija 0

Tužno šumi hladna Drina I Miljacka bistra voda, Jer Bosna je potlačena, Njena slava i sloboda. Opustele cvetne ravni, Pod zgarištem sela leže, A potomci Ninoslava U gudure mračne beže. Eno čedo majka vodi, Od […]

Misaono - refleksivna poezija

Starac

06/02/2014 prelepapoezija 0

Star sam, slab sam, iznemogo, Prožima mi dušu stud; Borbe beše vrlo mnogo, Sad odmora hoće grud. Zaman, što me razgovara Prošlih dana spomen znan: Mene muči i obara Neodoljiv neki san – Svršeno je… […]

Deskriptivna poezija

U poznu jesen

06/02/2014 prelepapoezija 0

Čuj, kako jauče vetar kroz puste poljane naše, I guste slojeve magle u vlažni valja do… Sa krikom uzleće gavran i kruži nad mojom glavom, Mutno je nebo svo. Frkće okiso konjic i žurno u […]

Deskriptivna poezija

Jesen

06/02/2014 prelepapoezija 0

Ko gorda carica i bajna, sa snopom zlatnoga klasja, Na polju jesen stoji. Sa njene dražesne glave Lisnatih vreža splet čarobno spušta se dole, Do same mirisne trave. Puhorom posut grozd u jednoj podigla ruci, […]

Ljubavna poezija

Anđeo mira

06/02/2014 prelepapoezija 0

Noć duboka vlada, i sve živo spava; Na starome tornju ponoć otkucava. I u tom času sa grančicom krina, Anđeo se spusti sa rajskih visina. Sve pospalo ćuti, niko se ne budi; Ne vide ga […]

Deskriptivna poezija

Zimska idila

24/01/2014 prelepapoezija 3

Zima je pokrila snegom doline i polja ravna, I tavne, visoke gore. Vihori snežnoga praha Po pustom viju se polju, i cela priroda ćuti, I listak poslednji vene od zimskog studenog daha Veselo puckara plamen […]

Ljubavna poezija

Elegija

24/01/2014 prelepapoezija 0

Hladna je jesen; i sumorno veče Nad pustim poljem razastire mrak; A studen vetar sa uvelim lišćem Talasa, seče magloviti zrak. I nigde zraka od života nema, Proletnji davno izumro je kras; Kišica sipi… A […]

Ljubavna poezija

Grm

24/01/2014 prelepapoezija 0

Munjom opaljen grm na surom proplanku stoji, Kô crn i mračan div. I guste travice splet Gordi mu uvija stas – i gorski nestašan lahor Leluja šaren cvet. I zima dođe već, i svojom studenom […]

Ljubavna poezija

Veče

24/01/2014 prelepapoezija 0

Rumene pruge već šaraju daleki zapad, Klonuo počiva svet. Sa mirnih dalekih polja Umorni ratar s pesmom žurno se noćištu sprema, I samo čas po čas zaječi šarena dola Od škripe točkova kolskih. Goneći vesela […]

Ljubavna poezija

Sivo, sumorno nebo

24/01/2014 prelepapoezija 0

Sivo, sumorno nebo… Sa starih ograda davno Uveli ladolež već je sumorno spustio vreže, A dole, skrhale vetrom, po zemlji grančice leže; Sve mračna obori jesen, i sve je pusto i tavno, Bez života je […]

Biografije pesnika

Vojislav Ilić – biografija

24/01/2014 prelepapoezija 0

Vojislav Ilić (Beograd, 14. april 1862 — Beograd, 21. januar 1894) je bio srpski pesnik. Biografija Rođen je u Beogradu kao sin pesnika Jovana Ilića. Bio je bolešljiv od detinjstva i slabo je mario za […]

1 2