Ljubavna poezija

Za tebe ljubavi moja

15/04/2014 prelepapoezija 2

Išao sam na trg ptica I kupio sam ptice Za tebe ljubavi mojaIšao sam na trg cveća I kupio sam cveće Za tebe ljubavi mojaIšao sam na trg železa I kupio sam okove Teške okove […]