Dečija poezija

Žaba čita novine

22/12/2013 prelepapoezija 0

Sedi žaba sama na listu lokvanja, od žarkoga sunca štitom se zaklanja.Da novine čita, to vam slika kaže, al ne mož da nadje što joj oči traže.Znate već o čemu žabe brigu vode: hoće li […]