Ljubavna poezija

Za tebe ljubavi moja

15/04/2014 prelepapoezija 2

Išao sam na trg ptica I kupio sam ptice Za tebe ljubavi moja Išao sam na trg cveća I kupio sam cveće Za tebe ljubavi moja Išao sam na trg železa I kupio sam okove […]