Tamara Starčević

Tamara Starčević

Pesme

1. Čovek planira

2. Ponor

3. Posao

4. Sreća

5. Zloupotreba

Biografija pesnika

Tamara Starčević rođena je 25. decembra 1999. u Beogradu. Završila je osnovnu školu „Kralj Aleksandar I“ u Beogradu, a svoje dalje obrazovanje nastavila je u Petoj beogradskoj gimnaziji. Po završetku gimnazije upisuje modul molekularna biologija i fiziologija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pesme i priče piše od svoje 5. godine, a za par njih je i nagrađena:
* 2009. godine: II mesto za literarni rad na takmičenju „Radionica basnopisaca“
* 2010. godine: III mesto za pesmu na takmičenju „U čast Draganu Lukiću – Lukićev list“
* 2013. godine: III mesto za literarni rad na takmičenju literarnih sekcija – Tema „Beograd, moj grad“

Do danas je objavljivala svoje pesme u raznim zbornicima poezije:
* „SAVA MALA – Poetski oktobar u Beogradu“ ;
* „Šraf 2020 br. 2“ ;
* „Šraf 2021 br. 3“ ;
* „Šraf 2021 br. 4“ ;
* „Onlajn poezija, Drugi pesnički zbornik“

Za sada nema objavljenu zbirku poezije, ali trenutno radi na pisanju 2 knjige.

Pogledajte ostale pesnike u rubrici

1