Misaono - refleksivna poezija

Na onome bregu

12/06/2015 prelepapoezija 0

Na onome bregu što je nad životom,Tražio sam mesto gde stanuje sreća,I išao dugo okružen lepotomIz predela snova u predele cveća. I ja sam se peo, uzdizao gore,Mislio sam da si na najvećem visu,I da pleteš […]