Ljubavna poezija

Muzi

01/12/2014 prelepapoezija 0

U pesmama tvojim tajnim ima sudbonosna o propasti vest. Ima kletve i u zavetima, a i sreće koju neću svest. Tu i neka snaga mami, vrela, da sam gotov reći dušom svom ko andjele da […]