Epske narodne pesme

Kako se krsno ime služi

18/11/2013 prelepapoezija 1

Sveca slavi Srpski car Stepane, Sveca slavi, svetog Aranđela, Svu gospodu na sveca sazvao, Sazvao je trista sveštenika I dvanaest veliki vladika, I četiri stara proigumna. Lepo i je care posadio: Sve koleno jedan do […]