Kako se krsno ime služi

Sveca slavi Srpski car Stepane,
Sveca slavi, svetog Aranđela,
Svu gospodu na sveca sazvao,
Sazvao je trista sveštenika
I dvanaest veliki vladika,
I četiri stara proigumna.
Lepo i je care posadio:
Sve koleno jedan do drugoga,
A car Stepan ladno vino služi,
Gospodarom redom čašu daje,
Kako carski valja i trebuje
Poslužiti krsno ime svoje.
Al’ besede gospoda rišćanska:
„Car čestiti, ogrejano sunce!
„To je nama zazor i sramota,
„Da ti nama ladno vino služiš,
„Nego sedi s nama za trpezu,
„Slugam’ podaj, neka vino služe.“
Prevari se srpski car Stepane,
Te on sede s njima za trpezu,
A još nije ni slave napio,
A zaista ni metanisao,
Slugam’ dade, da mu vino služe,
Da mu sluge krsno ime služe,
Ne posluži krsno ime svoje
Jedan danak, kako jedan časak.
Dok car Stepan na nogu stajaše,
Stajaše mu sveti Aranđeo,
Stajaše mu na desnom ramenu,
Miluje ga krilom po obrazu;
Kad car Stepan sede za trpezu,
Rasrdi se sveti Aranđeo,
Ud’ri cara krilom po obrazu,
Pa otide iz careva dvora.
To iz dvora niko ne video,
Razma jedan kaluđere stari,
Pa on proli suze niz obraze;
Gledali ga carevi dvorani,
Pak su njemu tijo besedili:
Što je tebe, stari kaluđere?
„Šta t’ je malo u carevu dvoru?
„Il’ t’ malo izest’, il’ popiti?
„Ili si se, stari, prepanuo,
„Car ti ne će milostinje dati?“
Al’ besedi stari kaluđere:
„Prođ’te me se, carevi dvorani!
„Ni mi j’ malo izest’ ni popiti,
„Niti sam se starac prepanuo,
„Što m’ car ne će milostinje data;
„Nego vide, što video nisam:
„Dok car Stepan na nogu stajaše,
„Stajaše mu sveti Aranđeo,
„Stajaše mu na desnom ramenu,
„Milue ga krilom po obrazu;
„Kad car Stepan sede za trpezu,
„Rasrdi se sveti Aranđeo,
„Ud’ri cara krilom po obrazu,
„Pa otide iz careva dvora.“
To dvorani caru dokazaše,
Onda care na noge ustade,
I podiže trista sveštenika,
I dvanaest veliki vladika,
I četiri stara proigumna;
Te uzeše knjige carostavne,
Te čatiše velike molitve
I držaše velika bdenija
Za tri dana i tri noći tavne;
Mole s’ Bogu i svet’ Aranđelu,
Te se na to jedva smilovao,
Smilovao sveti Aranđele,
Te je caru greke oprostio,
Što je care seo za trpezu,
A još nije ni slave napio,
A zaista ni metanisao.

Pretkosovski ciklus

16

1 komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*