Ljubavna poezija

Himera

02/12/2013 prelepapoezija 0

Nevidljivom suncu pružam žudne ruke, I otvaram srce nekom koga nije; Duša mi je puna mračne harmonije, Kojoj nikad nisam saslušao zvuke. Prostore sam prazne naselio sobom, I rasuo sebe, ko orion sjajan, U neki […]