Ljubavna poezija

Iz kojeg dela neba

05/05/2014 prelepapoezija 0

Iz kojeg dela neba i iz koje zamisli Narav uzor je uzela za milo lice, u kojem je htela da tu pokaže rajske moći svoje? Takve zlatne kose zar postoje u šumskih vila i nimfa […]