Misaono - refleksivna poezija

Izdajice

27/05/2017 prelepapoezija 0

Idi, brajko, u šumu Koja ti je prva, Pa se uči od hvatova Posečenih drva.Ne bi niko oborio Šumu kolika je, Da ne dade šuma sama Sekiri držalje.Jovan Jovanović Zmaj

Poezija

Jututunska narodna himna

26/02/2017 prelepapoezija 0

Bože sveti, podrži nam Knjaza zdrava, krepka, ohola i slavna, jer na zemlji nit je kadgod bilo, niti će Mu ikad biti ravna.Ovaj narod vrlo dobro znade da je stvoren samo Knjaza radi, da Mu […]

Dečija poezija

Kako bi

25/02/2015 prelepapoezija 0

Kako bi to stajalo kad bi čovek zreo najedared seo na drvena hata pa da se klamata?Kako bi to stajalo kad bi stari deka napio se mleka, pa zavijen u jastučak prespavao ručak?Kako bi to […]