Dečija poezija

Išli smo u Afriku

01/09/2014 prelepapoezija 0

Išli smo u Afriku Da sadimo papriku Znate onu žutu Finu ali ljutuJednogrba kamila Začas se pomamilaOdmah se tu stvorila I debela gorilaOnaj majmun sa grane Misli to su bananeI zebra je videla Jako joj […]