Poezija

Crnogorac Crnogorki

07/11/2015 prelepapoezija 0

Rane moje ljuto tište,Mila, divna Crnogorko!Moje grudi pomoć ištu,Isparane na bojištu.Pomoć, pomoć, Crnogorko!Potpraši mi puške male:Ruke su mi malaksaleSekuć Turke, Crnogorko!A kad padnem, gorski lave,Moja lepa Crnogorko,Teške rane i krvaveNek zamene turske glave!Oh, sveti me, […]