Epske narodne pesme

Dioba Jakšića

01/03/2014 prelepapoezija 0

Mjesec kara zvijezdu danicu: “Đe si bila, zvijezdo danice? “Đe si bila, đe si dangubila? “Dangubila tri bijela dana?” Danica se njemu odgovara: “Ja sam bila, ja sam dangubila “Više b’jela grada Bijograda, “Gledajući čuda […]