Misaono - refleksivna poezija

Grešio sam mnogo

15/01/2014 prelepapoezija 1

Grešio sam mnogo, i sad mi je žao i što nisam više, i što nisam luđe jer, samo će gresi, kada budem pao biti samo moji – sve je drugo tuđe. Grešio sam mnogo, učio […]