Misaono - refleksivna poezija

Poezija

12/06/2015 prelepapoezija 0

Mirna kao mramor, hladna kao sena,Ti si bledo tiho devojče što sneva.Pusti pesma drugih neka bude žena,Koja po nečistim ulicama peva. Ja ne mećem na te đinđuve sa trakom,Nego žute ruže u te kose duge:Budi odveć […]