Misaono - refleksivna poezija

Kad bi meni dali

16/11/2020 prelepapoezija 0

Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam.Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto ja i […]