Deskriptivna poezija

Hrid

24/01/2023 prelepapoezija 0

Zlaćani oblačić noćivaše na grudima hridi-velikana; na put pođe još za jutra rana, po plaveti veselo igraše. Vlažan trag tek osta u mrštini starog kama. On osamljen stao, dubokim se mislima predao, i tihano plače […]