Deskriptivna poezija

Jedro

24/01/2023 prelepapoezija 0

Na modrilu se jedro bijeli, na moru pustom, magičnom, što u daleku svijetu želi, što ostavi u kraju svom? A vali plešu, vjetri ječe, i svija se i škripi stijeg, o jao — ne želi […]