Ljubavna poezija

O ljubavi su pričali mnogo

13/12/2015 prelepapoezija 0

O ljubavi su pričali mnogo oko stola čajnog. Gospoda s gledišta estetskoga, a dame s osećajnog.Ljubav platonska nek je, mršav savetnik reče tako. Žena mu se ironično smeška al’ ipak uzdiše lako.Kanonik bobonji: Odveć gruba […]