Misaono - refleksivna poezija

Oprosti kamenu što ćuti

11/08/2014 prelepapoezija 1

Oprosti kamenu što ćuti Oprosti što tajnu sakriva: Kako ti se nad umom sliva Samoća i teku minuti Kap po kap u prazan krug Što se širi ko vid pred strahom. Oprosti ptici koja i […]